Jahrgangsarbeiten

 

R O Č N Í K O V É   P R Á C E

 

                             německý jazyk – pro 3.  ročník a septimu 

T É M A T A   P R O   Š K O L N Í   R O K     2 0 1 6  -  2 0 1 7

 

 

1.  Lausitzer Sorben und ihre Sprache

                          vedoucí práce - Mgr. Stanislava Vojtová

                          oponent - Mgr. Soňa Jarolímková Římková

 

2.  Deutsche Sprache und deutsche Bevölkerung in den ehemaligen Sudeten im Bezirk    

     Liberec – früher und heute

  vedoucí práce - Mgr. Stanislava Vojtová

                          oponent - Mgr. Soňa Jarolímková Římková        

 

3.  Deutsche Inseln

                          vedoucí práce - Mgr. Soňa Jarolímková Římková

                          oponent - Mgr. Stanislava Vojtová

 

4.  Johanna Spyri – Leben und Werk

 vedoucí práce - Mgr. Soňa Jarolímková Římková

                          oponent - Mgr. Stanislava Vojtová

 

Pokud přijdete se svým vlastním nápadem na ročníkovou práci v NJ, vyberte si konzultanta, který bude ochoten na tomto tématu spolupracovat !!!!!

Dobrým nápadům se bránit nebudeme.

Kabinet NJ