Jazykové animace

25.11.2016 14:03

Den s němčinou v Semilech jsme připravili na 21. až 23. 11. Přímo ve výuce němčiny probíhaly česko-německé jazykové animace, které připravilo Koordinační centrum Tandem, finančně se na akci podílí Goethe Institut.

Až na maturanty se nám podařilo vyjednat animace pro všechny skupiny, které se u nás učí němčinu. Prima, která bude druhý cizí jazyk volit na jaře, se tak mohla seznámit s jedním z nabízených jazyků na naší škole.

Jazyková animace je hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi z jiné země. Pomáhá překonávat ostych z cizího jazyka a obavy z chyb. Základem jazykové animace je iniciativa a kreativita účastníků a jejich aktivní zapojení do všech aktivit. Animátorka Tandemu paní Martina Buchna přijela z Německa tyto aktivity s našimi studenty vyzkoušet a konstatovala, že nedostatkem iniciativy ani kreativity rozhodně netrpí a animace si užili.