Schauenburg - Partnerstadt

BESUCH AUS SCHAUENBURG - HERBST 2013

Zpravodaj GIO 11/2013

Ve středu 16.10.2013 jsme přivítali na našem gymnáziu poprvé hosty z partnerského města Schauenburg (Hesensko). Skupina 12 mladých lidí z Německa se chtěla během svého týdenního pobytu v Semilech seznámit se svými vrstevníky a poznat jejich způsob života, hlavně trávení volného času. Chtěli také poznat město a okolí. Připravili jsme pro ně nejprve program ve škole - prohlídku školy, aktivní účast v hodinách němčiny s prezentací o Schauenburgu a okolí, náslechy v hodinách angličtiny, psychologie a dějepisu. Pan ředitel PhDr. Vojta pozdravil hosty v tradičním taláru a pozval je do naší jídelny, kde jsme společně poobědvali typicky české jídlo „knedlo vepřo zelo“. Poté jsme jim ukázali město formou hry „Stadtrallye“. Odpoledne vzali naši studenti hosty dle svých zájmů na volnočasové aktivity (ZUŠ, koně, bowling, hledání tzv. kešek, procházka po Vysokém n.J., vycházka na Riegrovu stezku atd.), později někteří i domů, aby mohli alespoň krátce nahlédnout do života českých rodin. Část studentů ve školní kuchyňce zdobila perníčky a pekla bramborové placky s kolegyní Mgr. Jarolímkovou Římkovou. V pátek večer absolvovali němečtí hosté v doprovodu Mgr. Vojtové prohlídku Základní školy Dr.F.L.Riegra s panem ředitelem Mgr. Strnadem a poté si poslechli minikoncert Jizerky, který pro ně připravila v rámci zkoušky sboru.

Pro naše studenty je tento kontakt velmi přínosný hlavně z pohledu jazykového – měli možnost vyzkoušet si komunikaci v němčině v praxi, vypomáhali si částečně i angličtinou. Někteří navázali nová přátelství - nezůstalo jen u jednodenního setkání, v dalších dnech se soukromě ještě setkali a zůstávají v kontaktu i na dálku (maily, facebook, chatování, skype,…).

VTÁ