Olympiade 2016-17

Olympiade 2016-17

Okresní kola:

kategorie II.B - Semily, ZŠ Dr.F.L.Riegra, 25. 1. 2017:

3. Jef Vloeberghs, 4.0

4. Jana Tůmová, 4.0

5. Tomáš Chmelík, 3.0

kategorie III.A – Semily, GIO, 13. 2. 2017:

4. Dominik Carda, 5.0

5. Pavlína Vodseďálková, 7.0

9. Michal Petrlík, 3.roč.

■ Dne 13. února 2017 pořádala naše škola okresní kolo soutěže v německém jazyce, v kategorii III.A (5.0-7.0,1.-3.roč.). Zúčastnilo se ho 9 studentů ze 3 gymnázií našeho okresu a SZŠ.

První tři místa obsadili studenti z turnovského gymnázia. Náš Dominik Carda z kvinty se umístil na krásném 4. místě, ačkoliv byl nejmladším účastníkem této kategorie. Jen o 1,5 bodu za ním obsadila 5. místo Pavlína Vodseďálková ze septimy. V tomto kole se moc nedařilo Michalu Petrlíkovi (3. ročník), který byl ve školním kole první.

Studenti soutěžili ve čtyřech disciplínách: Hörverstehen, Leseverstehen / Quiz, Konversationsthema a Bildbeschreibung.Ve školních kolech našeho okresu soutěžilo v této kategorii celkem 48 studentů.

 

 

■ Školního kola olympiády z němčiny se zúčastnilo v pondělí 12.12.2016 ve 2 kategoriích 16 studentů, kteří soutěžili ve čtyřech disciplínách.

V kategorii III.A zvítězil Michal Petrlík (3.roč.), 2. místo obsadila Pavlína Vodseďálková (7.0) a 3. místo Dominik Carda (5.0).

V kategorii II.B se na 1. místě umístil Jef Vloeberghs (4.0), na 2. místě se stejným počtem bodů Jana Tůmová(4.0) a Tomáš Chmelík (3.0), na 3.místě Michaela Vundererová (4.0).