Tandem

Na 1. pololetí školního roku 2018/19 jsme připravily pro většinu skupin německého jazyka tandemovou výuku, se kterou se naši studenti setkali již na jaře.
Tehdy jsme zvolily kombinaci němčiny a dějepisu.

Mgr. Vojtová ve spolupráci s Mgr. Štefánkovou připravily hodiny doplněné power-pointovými
prezentacemi a pracovními listy k tématům, která studenti poté využili při
psaní kompozic, kvízů či k maturitě. Šlo například o témata: Marie Terezie,
Sissi, Rakouská monarchie, Martin Luther, Školství za Josefa II., Sjednocení
Německa 1871, Znovusjednocení Německa po pádu Berlínské zdi,....

Toto pololetí věnujeme kombinaci němčiny a hudby.

Mgr. Vojtovou doplní v hodinách Mgr. Strnadová. Spolu připravují hodiny o velikánech německé
hudby (W. A. Mozart, J. S. Bach, L. van Beethoven, R. Wagner,...), studenty seznamují i s významnými hudebními festivaly a slavnými pěveckými sbory v německy mluvících zemích.