2013-2014

S E M I N Á R N Í   P R Á C E

 

                             německý jazyk – pro 3. a 4. ročník, septimu a oktávu

 

T É M A T A   P R O   Š K O L N Í   R O K     2 0 1 3  -  2 0 1 4

 

1.      Nobelpreisträger aus den deutschsprachigen Ländern

                        konzultant - Mgr. Stanislava Vojtová

       2.  Lausitz und Lausitzer Sorben

                          konzultant - Mgr. Stanislava Vojtová

        3.  Tanzstunden und Ballsaison – Tradition in D, Ö, CZ

                          konzultant - Mgr. Stanislava Vojtová

        4.  Sissi – die bekannte österreichische Kaiserin

                         konzultant - Mgr. Stanislava Vojtová

        5.  Prominente der deutschsprachigen Länder (Sportler, Sänger, Politiker usw.)

 

                          konzultant- Mgr. Stanislava Vojtová

 

        6.  Automobilindustrie - das Zugpferd der deutschen Wirtschaft - besetzt

                        konzultant - Mgr. Soňa Jarolímková Římková

        7.  Alle Jahre wieder - besetzt

                          konzultant - Mgr. Soňa Jarolímková Římková

        8.  Schweiz

                         konzultant - Mgr. Soňa Jarolímková Římková

        9.  Bayern - besetzt

                        konzultant - Mgr. Soňa Jarolímková Římková

        10.  Die großen Drei des Fortschritts – Koch, Röntgen und Schweitzer - besetzt

                          konzultant - Mgr. Soňa Jarolímková Římková

Pokud přijdete se svým vlastním nápadem na seminární práci v NJ, vyberte si konzultanta, který bude ochoten na tomto tématu spolupracovat !!!!!

Dobrým nápadům se bránit nebudeme.

Kabinet NJ