2014-2015

 

Jahrgangsarbeiten

 

R O Č N Í K O V É   P R Á C E

 

                             německý jazyk – pro 3. ročník a septimu 

T É M A T A   P R O   Š K O L N Í   R O K     2 0 1 4  -  2 0 1 5

 

 

 

Pokud přijdete se svým vlastním nápadem na ročníkovou práci v NJ, vyberte si konzultanta, který bude ochoten na tomto tématu spolupracovat !!!!!

Dobrým nápadům se bránit nebudeme.

Kabinet NJ