Olympiade 2015-16

 

Krajské kolo:

kategorie II.B - Liberec, 2. 3. 2016:

        5.-6. Dominik Carda , 4.0

 

Okresní kola:

kategorie III.A - Jilemnice, 4. 2. 2016:

        7.-8. Pavlína Vodseďálková, 6.0

        10. Martin Fišer, 6.0       

        11. Michal Petrlík, 2.roč.

        

kategorie II.B - Semily, Řeky, 27. 1. 2016:

        2. Dominik Carda, 4.0

        7. Natálie Matějková, 4.0

        9. Michaela Novotná, 4.0

 

 

Dominik Carda postupuje do krajského kola olympiády v německém jazyce

Dne 27.1.2016 se Dominik Carda z kvarty umístil na 2. místě v okresním kole olympiády v německém jazyce, v kategorii II.B.   Na 7. místě byla Natálie Matějková, na 9. místě Michaela Novotná (obě též z kvarty).                

Všem gratulujeme a Dominikovi držíme pěsti do krajského kola, které se koná 2.3.2016 v Liberci.  

 

 (VTÁ)

 

 

 

 

■ Školního kola olympiády z němčiny se zúčastnilo v pondělí 7.12.2015 ve 2 kategoriích 12 studentů, kteří soutěžili ve čtyřech disciplínách.

V kategorii III.A zvítězila Pavlína Vodseďálková (6.0),  2. místo obsadil Martin Fišer (6.0) a 3. místo Michal Petrlík (2.roč.)V kategorii II.B se na 1. místě umístil Dominik Carda, na 2. místě  Michaela Novotná, na 3.místě Natálie Matějková (všichni z kvarty). Do okresního kola v kategorii III.A, které se letos koná 4.2.2016 na gymnáziu v Jilemnici, postupují první 2-3 tři umístění. Kategorie II.B má okresní kolo v Semilech na ZŠ Dr.Fr.L.Riegra dne 27.1.2016 a budou v ní soutěžit také 2-3 zástupci z naší školy.

Všem gratulujeme a držíme pěsti do okresních kol.      (VTÁ)

 

Olympiáda v německém jazyce - školní kolo  7.12. 2015

kategorie II. B

 

příjmení

jméno

roč.

Hörverst.

max 20b

Test

max 20b

Gespräch

max 30b

Bildbesch.

max 30b

body celkem

max. 100

pořadí

Carda

Dominik

4.0

17

19

26

28

90

1.

Novotná

Michaela

4.0

14

18

28

26

86

2.

Matějková

Natálie

4.0

14

17

26

24

81

3.

 

Do okresního kola postupuje Dominik Carda a jako náhradnice Michaela Novotná.                                  

 

kategorie III. A

 

příjmení

jméno

roč.

Hörverst.

max 20b

Test

max 20b

Gespräch

max 30b

Bildbesch.

max 30b

body celkem

max. 100

pořadí  

Vodseďálková

Pavlína

6.0

17

18

28

30

93

1.

Fišer

Martin

6.0

12

17

29

25

83

2.

Petrlík

Michal

2.

12

16

21

20

69

3.

 

Do okresního kola postupují Pavlína Vodseďálková a Martin Fišer.

 

Podrobnosti k termínům konání okresních kol sdělíme později, až budou zveřejněny.

 

Výsledky ostatních účastníků školního kola jsou k nahlédnutí v kabinetu Nj.

 

Diplomy a knižní odměny za 1.- 3. místo budou předány ve středu 16.12. 2015   v 9.40 hod. před ředitelnou (u rybiček J).

 

Vítězům srdečně gratulujeme!!  J

VTÁ, SDÁ, ŘMÁ